Gödsel, The Botanical Guppy

Gödsel i pallkragen / odlingsbädden – skillnad på brunnen och obrunnen gödsel

Dags för oss att grunda med gödsel i odlingsbädden! Men vad ska man egentligen ha…? Måste man köpa gödsel på påse eller kan man hämta på närmaste stall? Efter en låååång väntan på att våra odlingsbäddar skulle bli färdigsnickrade började jag undersöka vad vi skulle grunda våra odlingsbäddar med. Gödsel – ja. Men vilken sort? Att köpa kogödsel på påse vore så klart det lättaste men om man inte har råd…? Kan jag bara åka och hämta gödsel från en gödselstack och vad är det egentligen för skillnad på brunnen och obrunnen gödsel…? 
 
Alla grönsaker behöver en näringsrik jord med kväve och mineraler för att ge en god skörd (behovet av näring varierar beroende på grönsakssort). Därför bör du gödsla jorden i din odlingsbädd eller pallkrage med näringsrikt och mullrikt gödsel som även ger jorden bättre struktur och ett bättre mikroliv. Du kan använda gräsklipp, kogödsel på påse, kompost eller stallgödsel (med stallgödsel menar man oftast gödsel från häst eller ko). 
 
Brunnen gödsel är den som man brukar köpa på påse, t ex kogödsel. Den har först passerat djurets mage och sedan legat i en gödselstack och när den genomgår nedbrytningsprocessen brukar man säga att den ”brinner”, den avger värme och börjar till slut likna jord. Under den här komposteringsprocessen behövs både fukt och kväve, vilket också innebär att kvävet lakas ur gödslet så att det alltså inte kommer innehålla lika mycket kväve som obrunnen gödsel innehåller. Det är därför bra att stödgödsla sin odling lite extra med kväverikt gödselvatten som t ex nässelvatten, ekologisk näringslösning eller hönsgödsel upplöst i vatten.
 
Obrunnen gödsel har så klart också passerat djurets mage. Om du lägger obrunnen gödsel (Obs, det ska inte BARA vara bajs utan det behövs även någon typ av ”bränsle” i komposteringsprocessen i form av strö: halm, sågspån eller torv dvs mullämnen som lägger sig som fibrer/ledningsbanor mellan kornen och transporterar syre och vatten) i botten på din odlingsbädd så kommer komposteringsprocessen sätter igång, plus 80 grader är inte ovanlig temperatur i mitten av en gödselstack. När man samlar ihop gödslet på det här viset så förbrukas väldigt mycket kväve. Fördelen med att använda obrunnen gödsel är att du få ett varmare klimat i din odlingsbädd, en så kallad varmbädd, vilket kan vara bra om du bor i en kall växtzon. Näringsämnena kommer då långsamt frigöras till jorden ovan. Sprider man istället ut den färska gödseln i ett tunt lager och sen vänder ner den i t.ex. lera, så kommer den nästan bara tillföra mylla. Gödseln kommer att förmultna även här, men blir då inte varm och tar mer kväve av sin omgivning istället för från sig själv. 
 
Sammanfattningsvis: Om du vill ha gödsel för gödningens skull, välj brunnen gödsel. Vill du ha gödsel för jordförbättringens skull, ta obrunnen gödsel och få en bra mylla istället. Jag grundar min odlingsbädd med ”skrufs” så som nedklippta grenar, rens från perenner etc plus obrunnen gödsel, sedan lägger jag på brunnen gödsel ovanpå, sedan fyller jag på med bra jord högst upp.
 
Tips är att ALLTID stödgödsla med kväve eftersom näringen i grundgödseln inte täcker behovet för många grönsaker. Du kan se det på plantorna, är de förkrympta, bleka och har gulnande blad som faller av i förtid lider växten av kvävebrist. Är den däremot onormalt grön och frodig med en stor bladmassa råder det kväveöverskott.